ba chi

>
ba chi
𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 Đ𝐄̂́𝐍 𝐓𝐔̛̀ Đ𝐀̣𝐈 𝐏𝐇𝐔́ 𝐅𝐎𝐎𝐃 – 𝐓𝐇𝐈̣𝐓 𝐁𝐀 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐇𝐄𝐎

𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 Đ𝐄̂́𝐍 𝐓𝐔̛̀ Đ𝐀̣𝐈 𝐏𝐇𝐔́ 𝐅𝐎𝐎𝐃 – 𝐓𝐇𝐈̣𝐓 𝐁𝐀 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐇𝐄𝐎 Trong tất cả các phần thịt của heo, phần thịt ba chỉ…

𝐓𝐡𝐢̣𝐭 𝐛𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐨̀ 𝐌𝐲̃

𝐓𝐡𝐢̣𝐭 𝐛𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐨̀ 𝐌𝐲̃ còn được gọi là thịt ba rọi bò Mỹ, tên Tiếng anh là Short Plate U.S. Thịt ba chỉ bò…

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

Giỏ Hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.